Kytica je pre mňa živý a tvorivý proces, dielo v ktorom sa spája príroda s človekom.