Kvety, ktoré používam v kyticiach či výzdobe sú z našej záhrady a okolitých lúk a lesov na strednom Slovensku. Ku každej požiadavke pristupujem individuálne, s citom pre určitý okamih, ročné obdobie či človeka pre ktorého viažem.

© 2020 by Osobné záhrady